http://mehrabane.ir
سفارش تبلیغ
صبا

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تبریک فرا رسیدن بهار قرآن. دوازدهمین سوال :

اگه امکان داره بگید هر گناهی چه کیفری داره ؟

اون چه که مسلمه اینه که هر گناهی کیفرو جزای مخصوص به خودش رو داره و گاهی در این دنیا هم آثاری برای شخص مرتکب شونده به دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه به چند گناه به همراه اثرات دنیوی و اخروی اون اشاره میکنیم :

1_ ظلم و ستم

دنیوی :عقوبتش از همه عقوبتها زودتر به انسان میرسد،خدا کسی را میگمارد که مثل همان ستم را به او یا به فرزنداو یا نسل او انجام دهد، آنچه از دین و ایمان فرد ظالم برداشته شده و به مظلوم میرسد بیش از مالی است که ظالم از مظلوم کسب کرده است، اگر فرد مظلوم در نفرین ظالم افراط کند، خود ظالم میشود.
اخروی :روی پل صراط پاسگاهی است که هر کس مظلمه ای از دیگران به گردن داشته باشد، اجازه عبور از آنرا ندارد.
( از آثار عدالت و نیکی: یک ساعت عدالت از هفتاد سال عبادت برتر است، بدنش در قبر از هم نمیپاشد،پاداش نیکی از هر خیری زودتر میرسد،خداوند عمل او را 70 برابر جزا میدهد)

2_ قطع رحم

دنیوی :نمیرد تا اثر بدآنرا در دنیا ببیند، موجب انقطاع نسل میشود، خداوند لعنتش میکند و (ازشنیدن ودیدن حق) کور و کرش میگرداند، دچار کاهش روزی میشود، عمرش کوتاه میگردد، دعایش مستجاب نمیشود، در شب قدر آمرزیده نمیشود.
اخروی :بوی بهشت را استشمام نمیکند ، جایگاهش آتش است.
( از آثار صله رحم: موجب افزایش رزق و حسن خلق و سخاوت است، به عمر انسان میافزاید،سایر اعمال را پاک میکند،موجب آسانی حساب است)

3_ دروغ

دنیوی :رو سیاهی میاورد، ایمان را خراب میکند، تخم دشمنی در دلها میکارد، خداوند فراموشی را بر دروغگو مسلط میگرداند، از نماز شب محروم میشود، خدا او را هدایت نمیکند، حسن و جمال و وقارش نزد خدا و مردم از بین میرود.
اخروی :وقتی دروغ میگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت میکنندوبوی گندی از قلبش بیرون میاید که تا به عرش میرسدو خداوند به سبب این دروغ، گناه هفتاد زنا که کمترین آن زنا با مادر است در نامه عملش مینویسد، مورد لعنت پروردگار است، بوی دهانش در قیامت گندیده است، به صورت حیوان محشور میشود، جایگاهش جهنم است.
( از آثار راستگویی: خداوند نخستین تصدیق کننده وی خواهد بود،عمل او پاکیزه خواهد بود، به مرتبه صدیقان میرسد)

4_ زنا

دنیوی :نور صورتش از میان میرود، فقیر و تنگدست میشود، عمرش کوتاه میگردد.
اخروی :خداوند به قبرش سیصد در عذاب را باز میفرماید که از هر دری مارها و عقربها و افعی هایی از آتش بیرون میآیند وتا روز قیامت میسوزد، در قیامت به خدا نزدیک نمیشود، اهل محشر از بوی تعفن او اذیت میشوند و لعنتش میکنند، مورد خشم خدا و دچار سوء حساب میگردد،جایگاهش چاهی است در جهنم به نام اثام که از بالا تا کف آن 70 سال راه است، در جهنم تا ابد خواهد ماند.
( از آثار عفت: هر کس خود را به هنگام میل، ترس، شهوت و غضب حفظ کند جسدش بر آتش حرام خواهد شد)

5_ مکرو نیرنگ

دنیوی :خداوند برکت را از روزی اش بر میدارد و راه معیشت او را میبنددو او را به خودش واگذار میکند.
اخروی :با یهود محشور میشود.

6_ دورویی و دوزبانی

اخروی :در قیامت با دو رو و دو زبان محشور میشود یکی از جلو و یکی از عقب آویزان است و شعله آتش از آنها بیرون میاید بطوریکه تمام بدنش را آتش میگیرد.

7_ شرابخواری

دنیوی :برکت از خانه اش میرود، تا 40 روز خداوند نمازش را نمیپذیرد و اگر درین 40 روز نماز را ترک کند عذابش مضاعف خواهد شد، در شب قدر آمرزیده نمیشود، با لب تشنه از دنیا میرود.
اخروی : لب تشنه محشور میشود، بت پرست محشور میشود، روز قیامت با چشمانی کبود و چهره ای سیاه و به حالت لنگ به سوی حساب روان است در حالیکه آب دهانش جاریست و موی جلوی سرش به انگشت بزرگ پایش گره خورده و دستانش از پشت بیرون آمده ، اهل محشر با دیدن او میترسند و شیون میکنند، بهشت بر او حرام است، تشنه وارد جهنم میشود، کسی که به رگی از رگهایش چیزی را وارد کند که زیادش مست کننده است، خدا آن رگ را به 360 نوع عذاب دچار مینماید ( قابل توجه معتادان تزریقی!)
( از آثار آشامیدن حلال: هر کس آب را با لذت بیاشامد خداوند وی را از شربتهای بهشتی بهرمند میفرماید)


ادامه دارد .............
منابع : ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق _ معراج السعاده نراقی _ گناهان کبیره شهید دستغیب


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 86/6/22 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آرشیو سوالات
[عناوین آرشیوشده]