http://mehrabane.ir
سفارش تبلیغ
صبا

دارایی امام خمینیبنیانگذار انقلاب اسلامی

* یک باب منزل مشتمل بر بیرونی و اندرونی در قم.
* یک قطعه زمین ارث پدری مشاع بین ایشان و آقای پسندیده و ورثه اخوی مرحومشان ( که در سال 1362 سهم موروثی شان در خمین را به فقرای این شهر واگذار نمودند).
* داراییهای منقول طبق اعلام خودشان:
1) وجه مختصری در تهران که نذورات و هدایای شخصی است.
2) اثاث منزل ندارم، مختصر اثاثی است در قم و تهران، ملک همسرم می باشد. دو قطعه قالی در منزل است، داده اند که اگر خواستم بابت خمس حساب کنم و مال اینجانب و ورثه نیست باید به سادات فقیر بدهند. چند جلد کتاب بقیه کتبی است که در زمان شاه مخلوع به غارت رفت و نمی دانم چقدر است و چند جلد کتاب که در مدتی که در تهران هستم از طرف مؤلفین هدیه شده است که قیمت تقریبی آن را نمی دانم ولی قدر قابلی نیست. اثاثی که در منزل مسکونی فعلی در تهران است ملک صاحبان منزل است، احمد اطلاع دارد.
3) کلیه وجوهی که در بانکها یا در منزل یا نزد اشخاص است که آقای پسندیده مطلع هستند، به استثنای وجه مختصری که اشاره شد، وجوه شرعیه می باشد و ملک اینجانب نیست و ورثه اینجانب در آنها حقی ندارند و تکلیف آنها را به حسب وصیت تعیین نموده ام.29

میراث امام خمینی

* افزایش میزان باسوادی کشور از 47 درصد در سال 57 به 87 درصد تا سال 1386علیرغم دوبرابر شدن جمعیت30

* افزایش روستاهای دارای برق از 4327 روستا در سال 57 به 45359 روستا (بیش از 10 برابر) تا سال 1380
* افزایش روستاهای آبرسانی شده از 12000 روستا در سال 57 به 24000 روستا تا سال 1380
* افزایش راه روستایی از 8000کیلومتر در سال 57 به 86000 کیلومتر تا سال 1380
* احداث بیش از 180 ناحیه صنعتی در جوار روستاهای پرجمعیت31
* افزایش روستاهای درارای تلفن از 312 روستا در سال 57 به 52411 روستا(16000 برابر) در سال 1386 32
* رشد 62 برابری مجموع خدمات مخابراتی پس از انقلاب33
* رسیدن از 27 سد در سال56 به بیش از 548 سد در سال 1386 34
* افزایش تعداد ناشران ایران از حدود 200 مؤسسه و شرکت نشر در سال 57 به بیش از 3 هزار مؤسسه و شرکت انتشاراتی در سال 1386
* افزایش رشد اقتصادی از منفی یک درصد در سال 56 به 6/2 درصد در سال 1386 35
* افزایش تراز تجاری کشور از منفی 201 میلیون دلار در سال 56 به مثبت 24 میلیارد دلار در سال 1386 36
* افزایش دسترسی به آب آشامیدنی سالم از 51 درصد در سال 56 به 94 درصد در سال 1386 37
* افزایش ظرفیت دانشگاهها از 150 هزار نفر به 2میلیون و چهارصد هزار نفر در سال 1386 38
* افزایش میزان تولیدات پتروشیمی از 7/4میلیون تن در سال 57 به 5/12میلیون تن در سال 1381 39
* توانایی تامین مواد غذایی مردم برای بیش از 300 روز سال در داخل کشور علیرغم دوبرابر شدن جمعیت40
* بر اساس آمار رسمی بانک جهانی، تنها کمتر از 16 درصد مردم کشور زیر خط فقر زندگی میکنند41

و هزاران هزار دستاورد دیگر ...
خداوکیلی خودتون قضاوت کنید، چه کسی خیانت کرد و چه کسی خدمت؟
مردی که با این دارایی اندک، میراثی عظیم و ماندگار از خود برجای نهاد؟
یا نامردانی که با اونهمه ثروت نامشروع، جز فقر و فلاکت و بدبختی برای مردم به یادگار نگذاشتند؟
ذره ای انصاف ...
..................................................................................
1، 3، 5، 7، 8، 10، 13، 14) فصلنامه تاریخ معاصر ایران شماره 25 صص 181- 200
2) تاریخ معاصر یا حیات یحیى جلد 4 صص 262 ـ 263
4) گذشته چراغ راه آینده است ص 103
6) همان ص 98
9) نگاهى به اموال منقول و غیر منقول رضاشاه، تاریخ معاصر ایران کتاب هفتم ص 150
11) همان صص116- 119
12) علل سقوط حکومت رضاشاه صص 53 ـ 63، 133 ـ 145
15)
شیر و خورشید ص 28
16)
دخترم فرح ص 99
17) همان ص 177
18)
پشت پرده تخت طاووس ص 196
19)
ایران برضد شاه ص 104
20)
ایران سراب قدرت ص 96
21)
مصاحبه با شاه ص 7
22)
مقاله فساد دربار پهلوی، مرکز اسناد انقلاب اسلامی بهمن1384
23) تا زمانی که شاهان وجود دارند ص 57
24) آئین انقلاب اسلامی صص 262-161
25) روزنامه قدس 6دی ماه 1386
26) مقاله کهن دیارا خاطرات فرح پهلوی با نقد آن، مرکز اسناد انقلاب اسلامی مهر1386
27، 28) سایت دستاوردها، خبر 1838
29) صحیفه نور ج 13 ص523
30) روزنامه قدس شماره 5462
31) آمارها پرده برمیدارند ص 157
32، 33) سایت دستاوردها، خبر 1748
34) همان، خبر 1575
35، 36، 37) گزارش توسعه انسانی سازمان ملل به نقل از سایت دستاوردها خبر 1856
38، 39) همان، خبر 1838
40، 41) همان، خبر 893


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 87/11/10 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آرشیو سوالات
[عناوین آرشیوشده]