http://mehrabane.ir
سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید

بسم الله الرحمن الرحیم

با سلام و تبریک فرا رسیدن بهار قرآن. دوازدهمین سوال :

اگه امکان داره بگید هر گناهی چه کیفری داره ؟

اون چه که مسلمه اینه که هر گناهی کیفرو جزای مخصوص به خودش رو داره و گاهی در این دنیا هم آثاری برای شخص مرتکب شونده به دنبال خواهد داشت. به عنوان نمونه به چند گناه به همراه اثرات دنیوی و اخروی اون اشاره میکنیم :

1_ ظلم و ستم

دنیوی :عقوبتش از همه عقوبتها زودتر به انسان میرسد،خدا کسی را میگمارد که مثل همان ستم را به او یا به فرزنداو یا نسل او انجام دهد، آنچه از دین و ایمان فرد ظالم برداشته شده و به مظلوم میرسد بیش از مالی است که ظالم از مظلوم کسب کرده است، اگر فرد مظلوم در نفرین ظالم افراط کند، خود ظالم میشود.
اخروی :روی پل صراط پاسگاهی است که هر کس مظلمه ای از دیگران به گردن داشته باشد، اجازه عبور از آنرا ندارد.
( از آثار عدالت و نیکی: یک ساعت عدالت از هفتاد سال عبادت برتر است، بدنش در قبر از هم نمیپاشد،پاداش نیکی از هر خیری زودتر میرسد،خداوند عمل او را 70 برابر جزا میدهد)

2_ قطع رحم

دنیوی :نمیرد تا اثر بدآنرا در دنیا ببیند، موجب انقطاع نسل میشود، خداوند لعنتش میکند و (ازشنیدن ودیدن حق) کور و کرش میگرداند، دچار کاهش روزی میشود، عمرش کوتاه میگردد، دعایش مستجاب نمیشود، در شب قدر آمرزیده نمیشود.
اخروی :بوی بهشت را استشمام نمیکند ، جایگاهش آتش است.
( از آثار صله رحم: موجب افزایش رزق و حسن خلق و سخاوت است، به عمر انسان میافزاید،سایر اعمال را پاک میکند،موجب آسانی حساب است)

3_ دروغ

دنیوی :رو سیاهی میاورد، ایمان را خراب میکند، تخم دشمنی در دلها میکارد، خداوند فراموشی را بر دروغگو مسلط میگرداند، از نماز شب محروم میشود، خدا او را هدایت نمیکند، حسن و جمال و وقارش نزد خدا و مردم از بین میرود.
اخروی :وقتی دروغ میگوید هفتاد هزار ملک او را لعنت میکنندوبوی گندی از قلبش بیرون میاید که تا به عرش میرسدو خداوند به سبب این دروغ، گناه هفتاد زنا که کمترین آن زنا با مادر است در نامه عملش مینویسد، مورد لعنت پروردگار است، بوی دهانش در قیامت گندیده است، به صورت حیوان محشور میشود، جایگاهش جهنم است.
( از آثار راستگویی: خداوند نخستین تصدیق کننده وی خواهد بود،عمل او پاکیزه خواهد بود، به مرتبه صدیقان میرسد)

4_ زنا

دنیوی :نور صورتش از میان میرود، فقیر و تنگدست میشود، عمرش کوتاه میگردد.
اخروی :خداوند به قبرش سیصد در عذاب را باز میفرماید که از هر دری مارها و عقربها و افعی هایی از آتش بیرون میآیند وتا روز قیامت میسوزد، در قیامت به خدا نزدیک نمیشود، اهل محشر از بوی تعفن او اذیت میشوند و لعنتش میکنند، مورد خشم خدا و دچار سوء حساب میگردد،جایگاهش چاهی است در جهنم به نام اثام که از بالا تا کف آن 70 سال راه است، در جهنم تا ابد خواهد ماند.
( از آثار عفت: هر کس خود را به هنگام میل، ترس، شهوت و غضب حفظ کند جسدش بر آتش حرام خواهد شد)

5_ مکرو نیرنگ

دنیوی :خداوند برکت را از روزی اش بر میدارد و راه معیشت او را میبنددو او را به خودش واگذار میکند.
اخروی :با یهود محشور میشود.

6_ دورویی و دوزبانی

اخروی :در قیامت با دو رو و دو زبان محشور میشود یکی از جلو و یکی از عقب آویزان است و شعله آتش از آنها بیرون میاید بطوریکه تمام بدنش را آتش میگیرد.

7_ شرابخواری

دنیوی :برکت از خانه اش میرود، تا 40 روز خداوند نمازش را نمیپذیرد و اگر درین 40 روز نماز را ترک کند عذابش مضاعف خواهد شد، در شب قدر آمرزیده نمیشود، با لب تشنه از دنیا میرود.
اخروی : لب تشنه محشور میشود، بت پرست محشور میشود، روز قیامت با چشمانی کبود و چهره ای سیاه و به حالت لنگ به سوی حساب روان است در حالیکه آب دهانش جاریست و موی جلوی سرش به انگشت بزرگ پایش گره خورده و دستانش از پشت بیرون آمده ، اهل محشر با دیدن او میترسند و شیون میکنند، بهشت بر او حرام است، تشنه وارد جهنم میشود، کسی که به رگی از رگهایش چیزی را وارد کند که زیادش مست کننده است، خدا آن رگ را به 360 نوع عذاب دچار مینماید ( قابل توجه معتادان تزریقی!)
( از آثار آشامیدن حلال: هر کس آب را با لذت بیاشامد خداوند وی را از شربتهای بهشتی بهرمند میفرماید)


ادامه دارد .............
منابع : ثواب الاعمال و عقاب الاعمال شیخ صدوق _ معراج السعاده نراقی _ گناهان کبیره شهید دستغیب


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 86/6/22 
  نظرات دیگران()

اعوذ با لله من الشیطان الرجیم

8_ سخن چینی

دنیوی : بدترین مردم روی زمین است، مانع نزول برکات آسمانی میشود.
اخروی : بهشت بر او حرام است، خداوند براو در قبرش آتشی را مسلط مینماید که او را میسوزاند و چون از قبرش بیرون میاید ماری بزرگ و سیاه را برایش قرار میدهد که گوشت او را میخورد تا وقتی که داخل جهنم شود، جایگاهش در جهنم، چاهی است به نام ویل.
 ( از آثار میانجیگری: از هر نماز و روزه ای با فضیلت تر است، بهترین صدقات است)

9_ تعصب بی جا (قومی، نژادی، فکری و ...)

دنیوی : رشته اسلام را از گردن خود خارج کرده است.
اخروی :
با اعراب جاهلی محشور خواهد شد، خداوند پیشانی بندی از آتش بر سر او میبندد.
( از آثار انصاف: از صفات مومن حقیقی است، خداوند عزتش را زیاد میکند، در بهشت مخصوصی وارد میشود)
 

10_ استراق سمع

اخروی : در گوش او آنُک ( سرب مذاب ) خواهند ریخت .

11_ تکبر

دنیوی : در دنیا ذلیل خواهد شد.
اخروی : خداوند با او سخن نمیگوید و به نظر رحمت نگاهش نمیکند، به شکل انسان ولی به اندازه مورچه محشور میشود و زیر پای خلایق پایمال میشود تا خداوند از حساب بندگانش فارغ شود آنگاه او را در دوزخ سرنگون میسازند، جایگاهش در جهنم دره سقر است که از شدت حرارتش جهنم شعله ور میشود، خوراکش طینت خبال است(چرکابه متعفنی که از زنان زناکار خارج ودر ته جهنم جمع میشود)
( از آثار تواضع: خداوند او را رفیع میگرداند، نزدیکترین مردم به خدا خواهد بود)

12_ ترک امر به معروف و نهی از منکر

دنیوی : دعای نیکان مستجاب نگردد، اشرار بر آنها مسلط شوند، هر جوانی که در میان قومش پرورش یابد و به خاطر گناهی که مرتکب شده تادیب نشود اولین عقوبتی که خداوند به آنها میرساند این است که روزیشان را کاهش میدهد.
( از آثار امر بمعروف و نهی از منکر: برتری اش بر سایر اعمال مثل برتری دریاست بر یک جرعه، خداوند او را عزیز میگرداند، از جمله صدیقان خواهد بود)

13_ گناه بی پروا

دنیوی : مردمی بودند که گناه بسیار کردند ولی در دل خائف بودند و سخت بیم داشتند.عده دیگری آمدند و به اینها گفتند (نترسید) گناه شما بر گردن ما! پس خداوند عذاب را بر آنان(دسته دوم) فرستاد و فرمود : آنان از من بیم داشتند ولی شما گستاخی کردید.
اخروی : آنکس که گناه کند و بخندد ( از انجام آن ناراحت نشود) به دوزخ رود در حالیکه گریان باشد.
( از آثار خوف از خدا: هر کس از خدا بترسد خدا همه چیز را از او میترساند)

14_ اطاعت نابجا از زن

اخروی : مردی که زنش میخواهد به حمامها [ آرایشگاهها]، عروسیها و مجالس عزا ( بدون رعایت مسائل شرعی) برود و لباس بدن نما بپوشد و او موافقت نماید، به رو در آتش دوزخ میافتد.

ادامه دارد.....


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 86/6/22 
  نظرات دیگران()

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

15_ یاری نکردن مظلوم

دنیوی : خداوند در دنیا و آخرت او را به خودش واگذار میکند و ذلیلش مینماید، سبب آمدن بلاست، مجبور به یاری کسی میشود که در آن یاری هیچ اجر و ثوابی نبرده بلکه برایش وبال و گناه خواهد بود.
اخروی : خداوند بر او در قبرش ماری بزرگ از مارهای دوزخ مسلط میفرماید که او را میگزد و تا قیامت به این عذاب گرفتار خواهد بود هر چند آمرزیده شده باشد، تازیانه عذاب الهی بر او خواهند زد.
(
از آثار رسیدن به داد مظلوم: خداوند 10 حسنه برایش بنویسد و 10 درجه مقامش را بالا برد و ثواب آزاد کردن 10 بنده به او بدهد و 10 سختی و رنج را از او بر طرف نمایدو 10 شفاعت مقبول برای روز قیامت او ذخیره کند، برای روز قیامت وترس و هول آن 72 رحمت برایش ذخیره میگردد)

16_ نپرداختن واجبات مالی

دنیوی : زمین برکات خود را شامل زراعت و میوه جات و معادن دریغ میکند، با ظهور امام زمان از جمله افرادیست که گردن زده میشود.
اخروی : به دین یهودیت یا نصرانیت میمیرد، از قبرش برانگیخته میشود در حالیکه دستانش به گردنش گره خورده و توانایی برداشتن چیزی را ندارد و به همراه او فرشتگانی هستند که سخت او را سرزنش میکنند، خداوند در قیامت، آن زکات را به صورت اژدهایی از آتش طوق گردنش میسازد که او را بگزد و گوشت او را بخورد تا خداوند از حساب فارغ شود.
(
از آثار پرداخت زکات : موجب افزایش مال میشود، صفت رذیله بخل را ریشه کن میکند)

خیر و شر

17_ تهمت

دنیوی : ایمان را در دل ضایع میکند.
اخروی : خداوند در قیامت او را در طینت خبال( چرکابه ای که از عورت زناکاران خارج میشود) بر میانگیزد و نگاه میدارد تا از عهده اثبات تهمتی که زده بر آید.

18_ همجنس بازی ( لواط و مساحقه)

دنیوی : نمیرد تا دیگران را به انجام این عمل با خود دعوت کند، خواهر و مادر و دختر مفعول بر لواط کننده حرام ابدی خواهند شد.
اخروی : لواط کننده در قبرش بیش از 3 روز نمیماند و زمین او را فرو میبرد، در حال جنابت وارد محشر میشود، خداوند هیچ اعتنایی بر ایشان نمیکند، مفعول بر فرش بهشتی نخواهد نشست، در قیامت زنان مساحقه کننده را میاورند در حالیکه لباسهای آتشین در تن و نقابهایی از آتش بر چهره و زیر جامه هایی از آتش بر اندام ایشان پوشانیده شده و در اندرونشان تا گلوگاه، عمودهای آتشین فرو میکنند و آنگاه آنانرا به جهنم می اندازند.
(
برخی آثار عفت، ذیل مبحث زنا ذکر گردید)

جهنم

19_ عاق والدین

دنیوی : خداوند نمازش را نمی پذیرد ، دچار فقر و ذلت و بی آبرویی و کاهش عمر میشود.
اخروی : در قیامت خداوند با او سخن نمیگوید و نظر رحمت بر او نمی افکند، هرگز داخل بهشت نخواهد شد.
(
از آثار نیکی بوالدین : بر روزی می افزاید، عمر و محبوبیت انسان را زیاد میکند، کفاره گناهان است، ملائکه برای چنین فردی دعا میکنند، در بهشت فقط یک درجه از انبیاء پایین تر است)
ادامه دارد .....


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 86/6/22 
  نظرات دیگران()

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
20 _ موسیقی مطرب

دنیوی : نفاق را در دل میرویاند، حیا و غیرت را از بین می برد، ملائکه به چنین خانه هایی وارد نمی شوند و دعای اهل آن خانه مستجاب نمی شود و برکت از آنها برداشته خواهد شد.
اخروی :
کور و کر و گنگ و با روی سیاه محشور میشود و به دستش طنبوری از آتش است و بالای سرش هفتاد هزار ملکه عذاب اند که به دست هر کدام، عمودی از آتش بوده و بر سرو صورتش می زنند.

21 _ پیمان شکنی

دنیوی : از صفات منافقان و از موجبات فسق است، از جمله گناهانی است که عقوبتش زود میرسد، خداوند دشمن را برآنها مسلط میگرداند.

22 _ کم فروشی

دنیوی : از موجبات محرومیت از نباتات و ظهور قحطی است، برکت از روزی اش می رود، خدا او را به خودش واگذار میکند.
اخروی : با یهود محشور میشود، جایگاهش در چاه ویل جهنم است، در میان دو کوه آتش قرار میگیرد و به او گفته میشود " این کوهها را وزن کن".

23 _ ربا ( نزول )

دنیوی : دین شخص را از بین میبرد، همیشه مورد لعنت خدا و ملائکه است، از موجبات ابتلا به زلزله و فرو رفتن در زمین می باشد.
اخروی : مثل جن زده ها محشور میشود، گناهش از هفتاد بار زنای با محارم بیشتر است، خداوند شکمش را به مقدار آنچه از ربا خورده پر از آتش می کند، در جهنم، مخلد( جاودانه ) خواهد بود.
(
از آثار قرض الحسنه : ثواب آن از صدقه بیشتر است، بابت هر روزی که پولش بدون سود نزد بدهکار است ثواب صدقه دادن کل آن مال برایش نوشته میشود)

24 _ نا امیدی از رحمت خدا

در یک کلام : از تمامی گناهانی که انسان مرتکب شده باشد بدتر است.
( اینو مخصوصا آخر آوردم که یه وقت با دیدن آثار و تبعات گناهان فکر نکنید دیگه راه برگشتی وجود نداره.گناهان ما هر چقدر هم زیاد و کمر شکن باشه، از رحمت و مغفرت خدا بزرگتر نیست."
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمةالله ان الله یغفر الذنوب جمیعا...بگو : ای بندگان من که _ با ارتکاب معصیت _ در حق خود افراط کردید، از رحمت خدا نا امید نشوید که خداوند همه گناهان را میامرزد...."درب توبه همیشه بازه.التماس دعا)


نوشته شده   توسط مسعود پنج شنبه 86/6/22 
  نظرات دیگران()


لیست کل یادداشت های این وبلاگ
آرشیو سوالات
[عناوین آرشیوشده]